Utfall lokal löneförhandling 2016

Utfall

  • 608 kr generellt till alla
  • Korrigering av 3-timmars regeln. Kallelse är det som reglerar.
  • Smutstillägg vid arbete med fågelskit
  • Arbetsgrupp för semesterplanering
  • Arbetsgrupp för lönesystem

Och nu inför sommaren planeras/möjliggör arbetsgivaren dubbelskift samtidigt som vi inte förstärkt bemanningen tillräckligt vilket Pappers påpekat.
Dubbelskift är hårt reglerat och ska vara en nödlösning, nu gör arbetsgivaren det möjligt mha öt listor i mycket god tid innan, vi anser handlingen strider mot AML och allmänna anställningsvillkor. Tänk BBS !
Om man har semester och blir tillfrågad om öt har vi fri förhandlingsrätt och kan begära Divisor 30 om vi vill.

 

Tjänstledighet

”Med tjänstledigt menas ledighet utan lön. Tjänstledighet kan beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget.”

Ovanstående text är ett utdrag ur Allmänna anställningsvillkor §10, Mom 2.

Idag blev en medlem nekad tjänstledigt med hänvisning till en policy som inte finns.
Arbetsgivaren var inte ens intresserade av att diskutera lösningar.